09 - Jeugd in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Beheer en exploitatie CJG € 2.932.799 15,1%
Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) € 7.909.610 40,6%
Jeugdhulp algemeen (Decentralisatie Jeugd) € 1.065.200 5,5%
Preventief Jeugdbeleid € 7.575.570 38,9%
TOTAAL € 19.483.179