13 - Verkeer en Milieu in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Milieubeleid en milieubeheer € 853.959 89,5%
Verkeersmaatregelen € 100.049 10,5%
TOTAAL € 954.008