19 - Stadsdelen en Wijkaanpak in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding onveiligheid Deco € 287.771 0,9%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 172.387 0,6%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 16.925.698 55,6%
Graffitibestrijding (S) € 85.000 0,3%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 5.647.167 18,5%
Preventief Jeugdbeleid € 43.960 0,1%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 5.818.918 19,1%
Vrijwilligerswerk (S) € 45.000 0,1%
Wijkaanpak (S) € 1.420.052 4,7%
TOTAAL € 30.445.952