08 - Zorg en Welzijn in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen € 68.760.099 50,8%
Buurthuis van de Toekomst € 5.550.855 4,1%
CliĆ«ntondersteuning € 5.299.950 3,9%
Emancipatie € 850.383 0,6%
Expertise welzijn € 2.078.928 1,5%
Huiselijk geweld € 12.271.954 9,1%
Maatschappelijke dienstverlening € 7.514.662 5,6%
Mantelzorg € 3.873.844 2,9%
Openbare gezondheidszorg € 1.870.497 1,4%
Participatie en informele hulp (OCW) € 6.944 0,0%
Participatie ouderen en gehandicapten € 6.089.408 4,5%
Thuislozenzorg € 12.949.917 9,6%
Verslavingszorg € 6.644.327 4,9%
Vrijwilligerswerk € 1.602.315 1,2%
TOTAAL € 135.364.082