07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid in 2016

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 4.532.010 62,2%
Reintegratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie) € 2.750.786 37,8%
TOTAAL € 7.282.796