07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Algemene bijstandsverlening € 14.000 0,1%
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 412.513 4,1%
Gemeentelijk minimabeleid € 9.168.714 91,1%
Reintegratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie) € 468.050 4,7%
TOTAAL € 10.063.277