07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid in 2017

Pictogram Product Totaal Percentage
Algemene bijstandsverlening € 269.000 1,8%
Gemeentelijk minimabeleid € 9.231.214 62,7%
Reintegratie- en participatievoorzieningen € 200.000 1,4%
Reintegratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie) € 5.032.905 34,2%
TOTAAL € 14.733.119