14 - Wonen en Duurzaamheid in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding onveiligheid Deco € 9.193 0,1%
Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie € 9.950 0,2%
Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie € 16.333 0,2%
Duurzaamheid (DSB) € 692.713 10,5%
Integratie en Burgerschap € 2.047.223 31,1%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 36.070 0,5%
Media & Media-infrastructuur € 1.084.951 16,5%
Musea € 1.685.006 25,6%
Onderwijsachterstandsbeleid € 6.333 0,1%
Volwasseneneducatie € 75.000 1,1%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 918.000 13,9%
TOTAAL € 6.580.772