12 - Sport in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid € 2.859.240 20,4%
Bestrijding Onveiligheid € 96.843 0,7%
Buurthuis van de Toekomst € 17.920 0,1%
Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie € 113.296 0,8%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 324.164 2,3%
Onderwijsachterstandsbeleid € 3.548.304 25,3%
Sportbeleid en activering € 7.087.364 50,5%
TOTAAL € 14.047.131