04 - Openbare orde en Veiligheid in 2018

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) € 2.636.219 43,0%
Bestrijding Onveiligheid € 1.101.974 18,0%
Integratie en Burgerschap € 20.000 0,3%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 47.602 0,8%
Reintegratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie) € 328.000 5,4%
Thuislozenzorg € 500.000 8,2%
Verslavingszorg € 1.491.658 24,4%
TOTAAL € 6.125.452