13 - Verkeer en Milieu in 2015

Pictogram Product Totaal Percentage
Milieubeleid en milieubeheer € 1.074.035 39,6%
Verkeersmaatregelen € 1.635.324 60,4%
TOTAAL € 2.709.359