07 - Werk en Inkomen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 8.914.331 98,6%
Schuldhulpverlening € 52.200 0,6%
Werkgelegenheidsprojecten (SZW) € 76.971 0,9%
TOTAAL € 9.043.502