07 - Werk en Inkomen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 9.035.175 92,1%
Schuldhulpverlening € 82.200 0,8%
Werkgelegenheidsprojecten (SZW) € 690.621 7,0%
TOTAAL € 9.807.996