07 - Werk en Inkomen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 9.203.425 89,2%
Schuldhulpverlening € 82.200 0,8%
Werkgelegenheidsprojecten (SZW) € 1.029.370 10,0%
TOTAAL € 10.314.995