07 - Werk en Inkomen in 2020

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 8.914.331 97,1%
Schuldhulpverlening € 82.200 0,9%
Werkgelegenheidsprojecten (SZW) € 183.571 2,0%
TOTAAL € 9.180.102