15 - Maatschappelijke ondersteuning in 2013

Pictogram Product Totaal Percentage
Emancipatie € 1.153.000 2,6%
Maatschappelijk activeringswerk € 383.000 0,9%
Maatschappelijk werk € 7.347.000 16,7%
Mantelzorg € 2.135.000 4,8%
Ondersteuning ouderen € 3.162.000 7,2%
Ouderenparticipatie € 2.261.000 5,1%
overige maatschappelijke dienstverlening € 480.000 1,1%
Samenlevingsopbouw ( opbouwwerk m.n. Boog) € 1.652.000 3,7%
Sociaal cultureel werk € 20.875.000 47,4%
Sociaal cultureel werk (etnisch cult. Groepen) € 687.000 1,6%
Sociaal cultureel werk gehandicapten € 905.000 2,1%
Vrijwilligerswerk € 747.000 1,7%
Vrijwilligerswerk (Expertise Participatie) € 2.152.000 4,9%
Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten € 144.000 0,3%
TOTAAL € 44.083.000