07 - Integratie en Krachtwijken in 2013

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 940.000 19,2%
Burgerparticipatie krachtwijken € 107.000 2,2%
Interculturalisatie en diversiteitsbeleid € 2.953.000 60,4%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 887.000 18,2%
TOTAAL € 4.887.000