10 - Jeugd en Gezin in 2013

Pictogram Product Totaal Percentage
Gezinsondersteuning € 6.138.000 23,4%
Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) € 698.000 2,7%
Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) € 7.578.000 28,9%
Jeugdparticipatie € 7.585.000 28,9%
Jeugdparticipatie (Onderwijsachterstandenbeleid) € 578.000 2,2%
Jeugdparticipatie (Overige sociaal culturele voorz) € 3.000 0,0%
Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin € 3.668.000 14,0%
TOTAAL € 26.248.000