09 - Sociale voorzieningen en armoedebestrijding in 2013

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 3.641.000 98,9%
Schuldhulpverlening € 42.000 1,1%
TOTAAL € 3.683.000