20 - Milieu en Duurzaamheid in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Milieubeleid en milieubeheer € 702.526 100,0%
TOTAAL € 702.526