05 - Cultuur in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Accomodaties voor kunstbeoefening € 11.509.463 17,6%
Amateurkunst € 3.635.401 5,5%
Beeldende kunst € 3.844.243 5,9%
Film, video en letterkunde € 1.696.694 2,6%
Kunstzinnige vorming € 7.173.207 10,9%
Musea € 17.791.921 27,1%
Muziek, zang en opera € 7.105.804 10,8%
Overige kunst € 3.958.501 6,0%
Toneel en dans € 8.839.350 13,5%
TOTAAL € 65.554.584