19 - Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Stadsvernieuwing € 1.500.000 96,8%
Woonbeleid € 50.000 3,2%
TOTAAL € 1.550.000