16 - Volksgezondheid en Zorg in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Additioneel achterstandsbeleid € 594.636 2,3%
Openbare gezondheidszorg € 1.578.016 6,1%
Thuislozenzorg € 16.271.855 62,4%
Verslavingszorg € 7.613.714 29,2%
TOTAAL € 26.058.221