15 - Maatschappelijke ondersteuning in 2012

Pictogram Product Totaal Percentage
Emancipatie € 1.401.260 2,6%
Maatschappelijk activeringswerk € 372.893 0,7%
Maatschappelijk werk € 8.119.282 15,3%
Mantelzorg € 2.762.694 5,2%
Ondersteuning ouderen € 3.439.101 6,5%
Ouderenparticipatie € 1.785.844 3,4%
Samenlevingsopbouw € 2.202.564 4,2%
Sociaal cultureel werk € 21.949.965 41,4%
Sociaal cultureel werk gehandicapten € 857.759 1,6%
Voorzieningen voor vrouwen in noodsituaties € 7.284.214 13,7%
Vrijwilligerswerk € 2.816.559 5,3%
TOTAAL € 52.992.135