03 - Wijkaanpak en Dienstverlening in 2014

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 762.722 6,4%
Co√∂rdinatie Krachtwijken € 111.000 0,9%
Interculturalisatie en diversiteitsbeleid € 2.893.140 24,3%
Leefbaarheid- en Bewonersparticipatie € 5.529.209 46,4%
Mediabeleid/ICT in de stad € 1.016.830 8,5%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 864.000 7,3%
Wijkaanpak € 733.490 6,2%
TOTAAL € 11.910.391