06 - Onderwijs in 2014

Pictogram Product Totaal Percentage
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid € 4.029.265 5,9%
Onderwijsachterstandsbeleid € 54.849.945 79,7%
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten € 1.359.000 2,0%
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding € 1.813.000 2,6%
Volwasseneneducatie € 4.410.991 6,4%
Voor- en vroegschoolse educatie € 2.399.630 3,5%
TOTAAL € 68.861.830