08 - Zorg en Welzijn in 2014

Pictogram Product Totaal Percentage
Beleid voor mensen met een beperking € 452.051 0,6%
Emancipatie € 1.107.071 1,4%
Geestelijke gezondheidszorg € 376.780 0,5%
Geweld in afhankelijkheids-relaties € 8.421.666 10,4%
Maatschappelijk activeringswerk € 392.919 0,5%
Maatschappelijk werk € 7.348.450 9,1%
Mantelzorg € 2.621.406 3,2%
Ondersteuning ouderen € 3.067.608 3,8%
Openbare gezondheidszorg € 2.928.821 3,6%
Ouderenparticipatie € 1.828.329 2,3%
Samenlevingsopbouw ( opbouwwerk m.n. Boog) € 3.083.876 3,8%
Sociaal cultureel werk € 22.171.087 27,3%
Sociaal cultureel werk gehandicapten € 941.173 1,2%
Thuislozenzorg € 15.986.498 19,7%
Verslavingszorg € 6.888.255 8,5%
Vrijwilligerswerk € 3.547.636 4,4%
TOTAAL € 81.163.626