14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2024

Pictogram Product Totaal Percentage
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) € 854.200 3,8%
610.F Integratie en Burgerschap € 183.513 0,8%
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk € 17.503.882 78,8%
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 2.706.073 12,2%
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid € 14.325 0,1%
611.B Aanpak prioritaire gebieden € 10.578 0,0%
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest € 931.499 4,2%
TOTAAL € 22.204.070