08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2024

Pictogram Product Totaal Percentage
610.R Samenkracht en burgerparticipatie € 33.169.915 50,0%
681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ € 21.173.369 31,9%
681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) € 11.446.179 17,3%
710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) € 511.600 0,8%
TOTAAL € 66.301.063