07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid in 2019

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 10.182.372 92,7%
Reintegratie- en participatievoorzieningen € 220.000 2,0%
Reintegratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie) € 583.500 5,3%
TOTAAL € 10.985.872