08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2019

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 74.314.025 51,0%
Emancipatie € 323.553 0,2%
Huiselijk geweld € 9.625.212 6,6%
Maatschappelijke opvang € 18.361.583 12,6%
Openbare gezondheidszorg € 1.884.126 1,3%
Participatie en informele hulp (OCW) € 16.098.297 11,1%
Preventief Jeugdbeleid € 11.119.859 7,6%
Zorg en Welzijn € 13.876.733 9,5%
TOTAAL € 145.603.388