08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2019

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) € 75.460.871 49,4%
Emancipatie € 839.148 0,5%
Huiselijk geweld € 10.411.571 6,8%
Maatschappelijke opvang € 20.475.252 13,4%
Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) € 683.416 0,4%
Openbare gezondheidszorg € 1.884.126 1,2%
Participatie en informele hulp (OCW) € 17.790.669 11,6%
Preventief Jeugdbeleid € 11.392.929 7,5%
Zorg en Welzijn € 13.876.733 9,1%
TOTAAL € 152.814.715