14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2019

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 1.187.556 3,4%
Bestrijding onveiligheid Deco € 293.780 0,8%
Bewonersinitiatieven duurzaamheid € 101.875 0,3%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 16.943.018 48,8%
Cultuur € 617.436 1,8%
Graffitibestrijding (S) € 75.520 0,2%
Integratie en Burgerschap € 972.356 2,8%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 5.406.197 15,6%
Media € 1.026.918 3,0%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 5.849.789 16,8%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu € 1.266.784 3,6%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 930.600 2,7%
Vrijwilligerswerk (S) € 50.000 0,1%
TOTAAL € 34.721.830