14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2019

Pictogram Product Totaal Percentage
Bestrijding onveiligheid Deco € 24.600 0,1%
Buurthuis van de Toekomst (S) € 16.926.442 62,1%
Cultuur € 617.436 2,3%
Graffitibestrijding (S) € 75.520 0,3%
Integratie en Burgerschap € 298.042 1,1%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) € 2.724.317 10,0%
Preventief Jeugdbeleid (S) € 5.848.799 21,5%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu € 40.000 0,1%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 671.000 2,5%
Vrijwilligerswerk (S) € 25.000 0,1%
TOTAAL € 27.251.156