06 Onderwijs in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 43.536.067 76,7%
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten € 13.208.612 23,3%
TOTAAL € 56.744.679