06 Onderwijs in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 42.321.100 81,0%
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten € 9.948.383 19,0%
TOTAAL € 52.269.483