07 Werk en Inkomen in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 11.905.929 97,5%
Schuldhulpverlening € 99.211 0,8%
Werkgelegenheidsprojecten € 200.000 1,6%
TOTAAL € 12.205.140