08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (WMO) en GGZ € 679.081 0,8%
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) € 14.314.044 16,3%
Emancipatie € 664.699 0,8%
Huiselijk geweld € 11.683.538 13,3%
Maatschappelijke opvang € 12.471.083 14,2%
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) € 2.735.326 3,1%
Openbare gezondheidszorg € 2.153.350 2,5%
Participatie en informele hulp € 15.966.179 18,2%
Preventief Jeugdbeleid € 12.937.077 14,7%
Samenkracht en burgerparticipatie € 1.403.573 1,6%
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) € 14.901 0,0%
Zorg en Welzijn € 12.777.302 14,6%
TOTAAL € 87.800.153