08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) € 14.314.044 17,3%
Emancipatie € 664.699 0,8%
Huiselijk geweld € 11.618.538 14,0%
Maatschappelijke opvang € 12.471.083 15,0%
Openbare gezondheidszorg € 2.153.350 2,6%
Participatie en informele hulp € 15.966.179 19,3%
Preventief Jeugdbeleid € 12.937.077 15,6%
Zorg en Welzijn € 12.777.302 15,4%
TOTAAL € 82.902.272