11 Economie in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 1.699.913 27,2%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 2.371.000 37,9%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 99.600 1,6%
Promotie, toerisme en marketing € 2.085.639 33,3%
TOTAAL € 6.256.153