11 Economie in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 1.699.913 22,0%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 3.494.219 45,3%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 99.600 1,3%
Promotie, toerisme en marketing € 2.423.419 31,4%
TOTAAL € 7.717.150