14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 406.600 1,3%
Integratie en Burgerschap € 851.869 2,7%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 6.830.930 21,4%
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid € 85.951 0,3%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 22.667.211 71,1%
Stadsdeelbudget Milieubeheer € 64.691 0,2%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 993.010 3,1%
TOTAAL € 31.900.261