14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2022

Pictogram Product Totaal Percentage
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 538.787 1,6%
Bestrijding onveiligheid € 175.412 0,5%
Gebiedsgericht welzijnswerk € 259.156 0,8%
Integratie en Burgerschap € 916.019 2,8%
Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 6.831.309 20,5%
Participatie € 761.815 2,3%
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid € 85.951 0,3%
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 22.667.211 68,1%
Stadsdeelbudget Milieubeheer € 64.691 0,2%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 993.010 3,0%
TOTAAL € 33.293.361