06 Onderwijs in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 39.562.135 79,1%
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten € 10.448.351 20,9%
TOTAAL € 50.010.486