07 Werk en Inkomen in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
630.G Schuldhulpverlening € 180.622 1,6%
640.D Participatievoorzieningen € 349.150 3,1%
Gemeentelijk minimabeleid € 9.256.016 83,1%
Participatievoorzieningen € 1.171.984 10,5%
Schuldhulpverlening € 80.647 0,7%
Werkgelegenheidsprojecten € 99.836 0,9%
TOTAAL € 11.138.255