07 Werk en Inkomen in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 9.256.016 87,3%
Participatievoorzieningen € 1.171.984 11,0%
Schuldhulpverlening € 80.647 0,8%
Werkgelegenheidsprojecten € 99.836 0,9%
TOTAAL € 10.608.483