07 Werk en Inkomen in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Gemeentelijk minimabeleid € 8.921.621 92,9%
Participatievoorzieningen € 581.348 6,1%
Werkgelegenheidsprojecten € 99.836 1,0%
TOTAAL € 9.602.805