08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (WMO) en GGZ € 16.591.980 20,2%
Gebiedsgericht welzijnswerk € 42.956 0,1%
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) € 22.161.785 27,0%
Onderwijsachterstandenbeleid en taal € 300.000 0,4%
Participatie € 2.150 0,0%
Samenkracht en burgerparticipatie € 43.064.260 52,4%
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) € 42.500 0,1%
TOTAAL € 82.205.631