08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Beschermd wonen (WMO) en GGZ € 13.463.461 17,7%
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) € 21.623.459 28,4%
Samenkracht en burgerparticipatie € 41.151.061 54,0%
TOTAAL € 76.237.981