11 Economie in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 1.413.417 35,2%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 1.036.000 25,8%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 116.352 2,9%
Promotie, toerisme en marketing € 1.447.586 36,1%
TOTAAL € 4.013.356