11 Economie in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Dienstverlening, bedrijven en MKB € 1.299.472 54,9%
Economische ontwikkeling en structuurversterking € 231.000 9,8%
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) € 56.352 2,4%
Promotie, toerisme en marketing € 780.086 33,0%
TOTAAL € 2.366.911