13 Stadsontwikkeling en Wonen in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
810.B Faciliterend Grondbeleid € 75.000 22,6%
Wonen en bouwen € 256.700 77,4%
TOTAAL € 331.700