14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
120.H Bestrijding onveiligheid € 49.420 0,2%
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) € 34.116 0,1%
610.F Integratie en Burgerschap € 195.811 0,6%
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk € 2.963.271 9,8%
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 821.453 2,7%
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid € 184.185 0,6%
611.B Aanpak prioritaire gebieden € 453.655 1,5%
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest € 74.950 0,2%
Aanpak klad en plak vandalisme € 63.973 0,2%
Bestrijding onveiligheid € 26.999 0,1%
Gebiedsgericht welzijnswerk € 17.350.763 57,3%
Integraal gebiedsgericht werken € 28.736 0,1%
Integratie en Burgerschap € 1.038.564 3,4%
Participatie € 6.022.548 19,9%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 983.250 3,2%
TOTAAL € 30.291.693