14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Aanpak klad en plak vandalisme € 63.973 0,3%
Bestrijding onveiligheid € 26.999 0,1%
Gebiedsgericht welzijnswerk € 17.350.763 68,1%
Integraal gebiedsgericht werken € 28.736 0,1%
Integratie en Burgerschap € 1.038.564 4,1%
Participatie € 5.984.776 23,5%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 983.250 3,9%
TOTAAL € 25.477.060