14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening in 2023

Pictogram Product Totaal Percentage
Aanpak klad en plak vandalisme € 63.973 0,3%
Bestrijding onveiligheid € 18.170 0,1%
Gebiedsgericht welzijnswerk € 15.613.841 77,3%
Integraal gebiedsgericht werken € 2.000 0,0%
Integratie en Burgerschap € 247.843 1,2%
Participatie € 3.459.835 17,1%
Volwasseneneducatie (inburgering) € 794.900 3,9%
TOTAAL € 20.200.562