Haagse Wijk- en WoonZorg

Hieronder treft u de rapportage van Stichting Haagse Wijk en Woonzorg over de doelmatige besteding van de subsidie 2016.

Haagse Wijk- en WoonZorg heeft zijn toelichting aangeleverd in PDF. Deze PDF is hieronder te downloaden:

Bijlage:

ce7790-Doelmatigheid HWW 2016 def.pdf