MEE Zuid-Holland Noord

Hieronder treft u de rapportage van stichting MEE over de doelmatige besteding van de subsidie 2016.

MEE Zuid-Holland Noord heeft zijn toelichting aangeleverd in PDF. Deze PDF is hieronder te downloaden:

Bijlage:

80b2b0-Doelmatigheid MEE Zuid-Holland Noord 2016.pdf