Protestants Christelijke Peuterspeelzalen SPCP

Hieronder treft u de rapportage van stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen over de doelmatige besteding van de subsidie 2016.

Protestants Christelijke Peuterspeelzalen SPCP heeft zijn toelichting aangeleverd in PDF. Deze PDF is hieronder te downloaden:

Bijlage:

30a0e1-Doelmatigheid SPCP 2016.pdf