Het Nationale Toneel

Hieronder treft u de rapportage van de stichting Het Nationale Theater (rechtsopvolger van de stichting Het Nationale Toneel) over de doelmatige besteding van de subsidie 2016.

Het Nationale Toneel heeft zijn toelichting aangeleverd in PDF. Deze PDF is hieronder te downloaden:

Bijlage:

11b46f-Verslag doelmatigheid Het Nationale Toneel 2016.pdf