Museon

Hieronder treft u de rapportage van het Museon over de doelmatige besteding van de subsidie 2016.

Museon heeft zijn toelichting aangeleverd in PDF. Deze PDF is hieronder te downloaden:

Bijlage:

c3e84d-Doelmatigheid Museon 2016.pdf