Welzijn Scheveningen

Hieronder treft u de rapportage van stichting Welzijn Scheveningen over de doelmatige besteding van de subsidie 2016.

Welzijn Scheveningen heeft zijn toelichting aangeleverd in PDF. Deze PDF is hieronder te downloaden:

Bijlage:

9219d1-Doelmatigheid Welzijn Scheveningen 2016.pdf